assessment icon avatar-0 icon avatar-1 icon avatar-2 icon avatar-3 icon avatar-4 icon avatar-5 icon avatar-6 icon avatar-7 icon avatar-8 icon avatar-9 icon ban icon bar-chart icon calendar icon chart icon check icon circle icon clock icon comment icon comments icon dashboard icon down icon download icon envelope icon eye icon file icon filter icon frown icon gear icon graduation-cap icon group icon handle icon info icon key icon leaf icon left icon link icon moodhacker icon note icon pcrco icon pencil icon phone-video icon phone icon play icon plus icon refresh icon replay icon right icon sign-in icon sign-out icon sort icon spinner icon star icon times icon toolbox icon trash icon up icon user-menu icon user-plus icon user icon video icon warning icon